070-516 98 08

Bilder och Fototjänster

Vi sätter focus på Västra Götaland

Lag och Rätt
Upphovsrätt

All bildanvändning regleras av  Upphovsrättslagen (SFS 1960:729), som, tillsammans med PUL (personuppgiftslagen), ger riktlinjer för användning av bl a bilder, både i trycksaker och på internet. 
En av grundprinciperna i upphovsrättslagen är att all användning av bild endast får ske med upphovsmannens medgivande. Ett sådant medgivande fås enklast och tydligast i ett upprättat användaravtal.
En annan grundprincip, som även slagits fast av Högsta Domstolen, är att upphovsmannens namn alltid skallObjektivfinnas med vid publicering. Hur detta bör ske kan också enklast regleras i avtal.

Personuppgiftslagen slår fast varje medborgares rätt till sina personuppgifter. Hit räknas även personens ansikte. Det är därför i princip förbjudet att utan den enskildes tillståndpublicera eller på annat sätt offentliggöra någon annans personuppgifter (ansikte).
Vissa undantag finns för redaktionellt material där det finns en ansvarig utgivare, t ex dagstidningar.


OBS! Som bildköpare/publicerare är du ansvarig för, och måste Du själv ta ställning till vilka publiceringsregler som gäller för just Din publicering.Läs mer!

bildombman.jpg copyswedelogo.gif rgeringslogo.jpg journalistforbundlogo.gif

Bilder och Fototjänster
Vi sätter focus på Västra Götaland

SkaraborgsBild
Sockenvägen 1
542 94 Mariestad
+46(0)501-773 86, +46(0)70-516 98 08
info@skaraborgsbild.se
Innehar F-skattesedel

mynewsdesbutton32x32.png Follow SkaraborgsBild on LinkedIn Follow SkaraborgsBild on Twitter SkaraborgsBild på Facebook / Follow SkaraborgsBild on Facebook Google+
©2014 SkaraborgsBild. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. All kopiering utan särskilt tillstånd är förbjuden.